Aktuální informace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU DNE 20. 3. 2023

NOVÝ OSADNÍ VÝBOR

Na veřejné schůzi 26. 10. 2022 byl zvolen nový osadní výbor Staré Hory v tomto složení: Radek Zvolánek (předseda), Monika Pipová, Tereza Vázquez, Marcela Kubů, Radmila Mitisková, Josef Kodet a Bohuslav Sedláček. Osadní výbor musí ještě jmenovat zastupitelstvo města. Děkujeme za důvěru. 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU DNE 14. 9. 2022

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

https://smj.cz/plan-zimni-udrzby-mistnich-komunikaci/d-2888 

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ

https://smj.cz/svoz-bioodpadu-v-zimnim-obdobi-2021-2022/d-2889 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU KONANÉ DNE 19. 11. 2021

ZMĚNA TRASY NA LINCE E OD 1. 12. 2021

Od 1. 12. 2021 dochází ke změně trasy linky E. Vozy linky E nově nebudou objíždět Dům kultury, ale budou jezdit přímo po Havlíčkově ulici a zastavovat na zastávce "Chlumova". Na lince E tak zaniknou zastávky "Dům kultury" a "Fritzova", zároveň se urychlí spojení mezi centrem Jihlavy a ulicí Romana Havelky.

https://www.dpmj.cz/zmena-trasy-na-lince-e/d-2036 

ČISTÉ STARÉ HORY

Děkujeme všem, komu není lhostejné naše životní prostředí, a o víkendu 9. - 11. dubna 2021 pomohli se sběrem odpadků, kterých bylo nasbíráno odhadem přes 200 kg. Děkujeme také všem, kdo neodhazují odpadky mimo určená místa, ale to by mělo být samozřejmostí.

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ

Od 1. do 30. dubna 2021 probíhá Velikonoční putování nejen pro rodiče s dětmi. Po Jihlavě je 10 stanovišť s velikonoční výzdobou a úkoly, přičemž 2 stanoviště jsou ve Starých Horách. Více info zde

https://jihlava.cz/velikonocni-putovani/a-6989/p1=143554 

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY OKRAJOVÁ A WORKOUT NA HŘIŠTI ČERVENÉ DOMKY

Dne 6. dubna 2021 bude zasedat zastupitelstvo města Jihlavy, které bude projednávat a schvalovat převod financí z fondu Starých Hor na vybudování přístřešku zastávky Okrajová (linka busu 8, směr do Jihlavy) a vybudování workoutového prvku na hřišti Červené domky.

SČÍTÁNÍ LIDU

Od 27. března 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné. Nezapomeňte tedy vyplnit sčítací formulář. Nejjednodušší je vyplnit ho elektronicky do 9. dubna zde

https://scitani.cz/ 

PROBEREME JIHLAVU - VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DO 23. března 2021

Do 23. března můžete vyplnit dotazník ke Strategii rozvoje města Jihlavy v letech 2022 - 2032. Může být přínosné věnovat asi 10 minut času na vyplnění dotazníku, který bude jedním z podkladů pro rozvoj Jihlavy v dalších letech.

https://www.jihlava.cz/proberemeji/ 

ZMĚNA DODAVATELE VODY

Od začátku roku 2021 došlo ve městě Jihlava ke změně dodavatele vody. Nově jsou to SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Nezapomeňte uzavřít novou smlouvu o dodávce vody a odvedení a vyčištění odpadních vod. Více info https://www.vodasmj.cz/  

INFORMACE O VÝSKYTU PTAČÍ CHŘIPKY

V přiloženém letáku jsou informace pro drobnochovatele z důvodu výskytu ptačí chřipky. O předání informací požádal tajemník bezpečnostní rady kraje.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Pořadí priorit zimní údržby od ukončení spadu sněhu: 1. červená - do 4 hodin, 2. modrá - do 12 hodin, 3. žlutá - do 48 hodin. Ostatní plochy jsou bez zimní údržby (nebo dle dohody).

Aby mohla být zimní údržba provedena, nesmí v ulicích překážet auta, která by bránila průjezdu vozů zimní údržby nebo by mohla být poškozena.

LÁVKA NAD ŘEKOU V UL. STROJÍRENSKÁ

Stanovisko osadního výboru do materiálu na zasedání zastupitelstva města dne 22. 2. 2021 k vybudování nové lávky nad řekou Jihlavou v ulici Strojírenská, na místě stávající lávky, která je již na konci své životnosti:

Osadní výbor Staré Hory souhlasí s vybudováním nové lávky nad řekou Jihlavou v ulici Strojírenská, na místě stávající lávky, která je již na konci své životnosti. Lávku využívají ve velké míře chodci a cyklisté (součást cyklostezky R03) a její případné uzavření by znamenalo značné omezení.

Zastupitelstvo města záměr schválilo.

VIRTUÁLNÍ KAVÁRNA

Všechny zadané podněty naleznete v tomto odkazu

https://sgis.jihlava-city.cz/web/KP_socio_analyza_mapa.html

PROBEREME JIHLAVU - VIRTUÁLNÍ KAVÁRNA

https://jihlava.cz/zapojte-se/d-542290/p1=143193<br> 

Každý pracovní den od 7. ledna do 2. února 2021 od 17 hodin se zástupci města a magistrátu budou potkávat s obyvateli jednotlivých částí Jihlavy ve "virtuální kavárně" a mapovat silné a slabé stránky, budoucí příležitosti a hrozby. Přihlásit do virtuální kavárny se můžete zde https://jihlava.cz/virtualni-kavarna/d-542846 . Městská část Staré Hory bude na pořadu v pondělí 1. února 2021 od 17 hodin. Kdykoli můžete vkládat svoje podněty, silné či slabé stránky zde https://jihlava.cz/nastenka-a-mapa/d-542847/p1=143189 .

 BÉČKEM NA MOTORPAL

Od 1. 1. 2021 bude trolejbusová linka B zajíždět k Motorpalu. Zatím zkušebně 7x v pracovních dnech a 6x ve volných dnech. Sledujte jízdní řády na https://www.dpmj.cz/jizdni-rady/ds-1016/p1=1910 .

INFORMACE MAGISTRÁTU, OŽP KE SVOZU ODPADU

Na přelomu roku dojde ke změně svozu směsného komunálního odpadu z důvodu dvou po sobě jdoucích lichých týdnů (směsný komunální odpad se sváží vždy v sudé týdny). Aby byla zajištěna dostatečná kapacita nádob a odpad se nehromadil okolo nich, bude svoz probíhat jak v sudý 52. týden od 21. 12. - 25. 12. 2020, tak v lichý 53. týden od 28. 12. - 1. 1. 2021.

ROZŠÍŘENÍ KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ

Dne 17. 4. 2020 bylo předáno staveniště na akci "Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad - IX. etapa" v lokalitách Zahradní 15, Nad Plovárnou 73, Olbrachtova 2, Jarní 18, Mostecká - U Českého Mlýna, Slavíčkova 10, Demlova 29, Na Stráni, Na Samotě - Helenínská, Družstevní 6111/1, Březinova 11, Za Lesem, Nad Splavem, Horní, Hosov. Zhotovitelem je společnost Terni s. r. o. Termín dokončení je do 31. 7. 2020.

Zápis z veřejné schůze osadního výboru Staré Hory konané dne 4. 2. 2020

IDEOVÁ STUDIE STŘÍBRNÉHO ÚDOLÍ

Zastupitelstvo města Jihlava dne 4. 11. 2019 schválilo Ideovou studii Stříbrného údolí, která se týká i Starých Hor. Studii naleznete zde https://www.jihlava.cz/pripravovane-projekty/ds-55401/p1=103688

MĚŘIČE RYCHLOSTI

Zastupitelstvo města Jihlava dne 24. 9. 2019 schválilo finance na měřiče rychlosti na komunikacích od Hybrálec a od Větrného Jeníkova, které byly v listopadu 2019 nainstalovány. Snad alespoň trochu zpomalí auta na těchto komunikacích na příjezdu do Jihlavy.

UZAVŘENÍ SILNICE

Od pátku 14. 6. 2019 od 21:00 hod do neděle 16. 6. 2019 do 5:00 hod bude uzavřena silnice pod mostem na ul. Romana Havelky. Důvodem je uložení nosníků mostu. Objížďka povede ulicemi Na Dolech, Jiráskova, Havlíčkova, Fritzova a Pražská. Uzavírka se bude týkat také trolejbusové linky E, kterou nahradí autobusy, které budou uzavírku objíždět po objízdné trase.

Opravy mostu potrvají od 1. dubna do 30. září 2019.

Oprava mostu na silnici číslo I/38 omezí v letošním roce průjezd po cyklostezce u Českého mlýna. Úplné uzavření cyklostezky bude trvat od 1. dubna do poloviny června, a to na obou březích řeky Jihlavy v prostoru pod mostem, do poloviny července by pak měl být možný alespoň částečný průjezd. Od 15. července do 16. srpna bude průjezd povolen bez omezení a při další etapě stavby do konce září opět částečně omezen dle harmonogramu prací a situace na stavbě.

Plánované termíny uzavírek se mohou měnit podle postupu stavby. Uzavírka se však bude dát po celou dobu objet kolem Vodního ráje, pod mostem na ulici Romana Havelky.

Ve dnech 13. - 14. dubna 2019 bude uzavřena silnice pod mostem na ul. Romana Havelky. Objížďka povede ulicemi Na Dolech, Jiráskova, Havlíčkova, Fritzova a Pražská. Uzavírka se bude týkat také trolejbusové linky E, kterou nahradí autobusy, které budou uzavírku objíždět po objízdné trase.

Zdroj: www.jihlava.cz

FOTOGRAFIE STARÝCH HOR

Pokud byste někdo měli a byli byste ochotni zapůjčit fotografie nebo jiné dokumenty Starých Hor ze starších dob, kontaktujte prosím členy osadního výboru. Fotografie bychom použili pro další výstavy. Děkujeme.

DOKONČENÍ OPRAVY CHODNÍKŮ

Termín pro dokončení rekonstrukce chodníků na ul. Romana Havelky byl dodatkem smlouvy stanoven do 31. 5. 2019. Smlouva o dílo je mezi Statutárním městem Jihlava a firmou SDZprofin s.r.o., Jihlava.

INFORMACE O NÁVRHU SLOŽENÍ NOVÉHO OSADNÍHO VÝBORU

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 18 hodin na Starce proběhla veřejná schůze ke zvolení návrhu na složení nového osadního výboru Starých Hor pro období 2018 - 2022. Účast obyvatel nebyla příliš velká, což je možná trochu škoda. Došlo ale ke zvolení návrhu na složení 5 členů osadního výboru. Ze stávajících členů to jsou: Radek Zvolánek, Monika Pipová, Marcela Kubů a Pepa Kodet. Nově byla zvolena Tereza Vazquesová. Schůze se účastnil také radní města p. Libor Kuchyňa, který si vyslechl a zapsal požadavky ve Starých Horách. Jmenovat nové členy osadního výboru bude zastupitelstvo města. V příloze je seznam požadavků ve Starých Horách. Některé jsou již vyřešeny, některé se řeší, některé čekají na řešení. V materiálu jsou uvedeny i akce, které nás čekají. A také informační zdroje, kde se dozvíte o připravovaných akcích nebo jiných záležitostech ve Starých Horách. Pokud byste měli jakýkoli nápad, návrh nebo připomínku k tomu, co by se ve Starých Horách mohlo ještě zlepšit, udělat, tak určitě napište. Přidáme to do seznamu a projednáme se zástupci města.
ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY E od 19. 11. 2018

Budou přidány 2 spoje od Motorpalu v 15:10 a 16:25 hod a jeden spoj z náměstí v 16:13 hod. Dále bude o pět minut posunut odjezd z náměstí z 13:28 na 13:23 hod a odjezd od Motorpalu z 13:40 na 13:35 hod.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY E od 1. 11. 2018

Od 1. 11. 2018 dojde k mírným úpravám jízdního řádu na lince E. Sledujte webové stránky www.dpmj.cz 

UZAVŘENÍ PŘEJEZDU VE STARÝCH HORÁCH

Silnice číslo II/523 na ulici Na Dolech bude od 12. do 15. října uzavřena. Řidiči se nedostanou přes železniční přejezd ve Starých Horách kvůli opravě silnice. Objízdné trasy povedou přes ulici S. K. Neumanna, Jiráskovu, Havlíčkovu, Pražskou a Romana Havelky.

Uzavírka se dotkne také městské hromadné dopravy, a to autobusové linky číslo 8. Linka bude vedena ve směru od centra Jihlavy na konečnou MOTORPAL po Jiráskově ulici, přes ulici Fritzovu, Havlíčkovu, Pražskou a Romana Havelky až na Humpoleckou. Stejnou objížďku budou využívat i autobusy veřejné linkové dopravy.

Železniční přejezd na Starých Horách by měl být opět průjezdný v pondělí 15. října ve 20 hodin.

Převzato z www.jihlava.cz

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

V říjnu a listopadu 2018 bude realizována rekonstrukce chodníku na ul. Romana Havelky před Mateřskou školou (od zastávky Staré Hory po křižovatku s ul. Humpolecká), přilehlé části chodníků k ul. Pod Školou, bezbariérová zastávka Staré Hory (směr k Motorpalu) a oprava schodů a podest v lesíku.

LINKA BUS 8 JEDE ČASTĚJI

POVODŇOVÁ SITUACE

Se zástupci Magistrátu města Jihlavy se podílíme na řešení povodňové situace, která nastala 1. 6. 2018 a 10. 6. 2018. Na pytle s pískem dotazujte Monikou Pipovou, tel. 777 601 477.

MMJ bude projednávat agrotechnická opatření na polích s A G R O Hybrálec, s.r.o., projednávat se bude úprava propustku za ŘRD u Motorpalu a opatření kolem ul. Okrajová.

Případné náměty nebo jakékoli připomínky posílejte na email stare-hory@seznam.cz 

Odkaz na firmu nabízející protipovodňové zábrany:

https://prvnizamecka6.webnode.cz/protipovodnove-systemy/

Jedná se pouze o jednu z nabízených možností. Firem nabízejících protipovodňové zábrany nebo jiná protipovodňová opatření je samozřejmě více.

ULICE ROMANA HAVELKY BUDE UZAVŘENA

Od 25. do 27. června 2018 řidiči v noci neprojedou ulicí Romana Havelky.

Několik omezení čeká na řidiče i cyklisty na konci června v ulici Romana Havelky. Probíhající rekonstrukce mostu na silnici I/38 omezí nejprve cyklostezku, poté i frekventovanou ulici, ale pouze v noci. Omezení se tak může dotknout zaměstnanců, kteří se střídají na nočních směnách v průmyslové zóně na Pávově.

Omezení týkající se cyklostezky proběhnou ve dnech 22., 23. a 24. června. První dva dny bude omezena její levá strana, další den cyklisté neprojedou po pravé straně, to se může dotknout například zaměstnanců firmy Bosch Diesel, kteří dojíždějí do práce na kole.

Následně od 25. do 27. června neprojedou ulicí Romana Havelky v nočních hodinách od 21 do 5 hodin ráno motorová vozidla. Průjezd po hlavní dálničním přivaděči, na silnici číslo I/38 na Havlíčkův Brod, bude s omezením umožněn.

"Řidiči mohou čekat také omezený průjezd na příjezdové komunikaci k obchodnímu centru na ulici Romana Havelky, a to 27. června, kdy bude od rekonstruovaného mostu odjíždět jeřáb," přiblížil Karel Trojan z městského odboru dopravy.

Zdroj: https://jihlava.cz/ulice-r-havelky-bude-na-konci-cervna-na-dve-noci-uzavrena/d-526129/p1=103430 

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY E od 1. 3. 2018

Od 1. března 2018 platí nový jízdní řád trolejbusové linky E. Trolejbus jezdí až na náměstí. Sledujte webové stránky www.dpmj.cz . 

MĚŘENÍ HLUKU Z DÁLNIČNÍHO PŘIVADĚČE

V říjnu 2017 bylo na žádost provedeno měření hluku z dálničního přivaděče v ulicích U Borovinky a Červené domky. Závěrem bohužel je, že naměřené hodnoty hluku nepřekračují povolené limity. Sdělení Krajské hygienické stanice je ke stažení.

6. 6. 2017 se uskutečnila schůze osadního výboru za účasti veřejnosti v restauraci Starka.

17. 5. 2017 - blokové čištění ulic - cyklostezka pod Starkou, Horní, Humplecká (točna MHD), Humpolecká (chodníky), J. V. Prchala, Jabloňová, Kolem Starky, Kpt. Nálepky, Květnová, Nad Splavem (chodník lesem), Nad Splavem, Okrajová, Pod Školou - R. Havelky (chodník), Prostřední, R.Havelky chodník, Romana Havelky (chodníky), Romana Havelky (cyklostezka), Romana Havelky (od Humplecké po Hybráleckou), Romana Havelky (za Patrolem), Sadová, Schody Sokolovská-R.Havelky, Za lesem, Zelená, spojka Horní - R.Havelky, spojka Nad Splavem a Hybrálecká, Šlezingerova.

16. 5. 2017 - blokové čištění ulic - ulice Pod Školou, U Boroviny, V zátiší, Červené domky.

24. 4. 2017 dochází ke změně jízdního řádku linky E v odpoledních hodinách. Nové jízdní řády naleznete na stránkách Dopravního podniku: https://www.dpmj.cz/trolejN/E/INDEXLIN.HTM . Změnu jízdního řádu provedl Dopravní podnik na základě žádosti paní Žilkové, která svůj návrh uvedla na letošní první schůzi občanů Starých Hor a získala podpisem podporu i některých dalších přítomných občanů.

11. 4. 2017 Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 106/17-ZM zvolilo členy osadního výboru Starých Hor, které jsou uvedeny v kontaktech.

15. 2. 2017 se uskutečnila veřejná schůze v restauraci Starka ke zvolení osadního výboru části města Jihlavy Staré Hory. Zastupitelstvo města Jihlavy bude jmenování osadního výboru schvalovat dne 11. 4. 2017.

Jihlava - Staré Hory
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky